top of page
  • תמונת הסופר/תo59769

מחקר בעמותת עמיחי – שיפור מובנות הדיבור של צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות תרגול ביטבוקס


לקויות דיבור מאד שכיחות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עד כדי שכיחות של כ- 80% כשמדובר באנשים עם מוגבלויות מורכבת. למרות שכיחות זו, רבות מהגישות הטיפוליות הקיימות אינן נותנות מענה מספק לנושא. כחלק משיתוף הפעולה בין עמותת עמיחי לאוניברסיטת אריאל, התקיים מחקר ראשון מסוגו בניסיון להביא לשיפור במובנות הדיבור בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות תרגול ביטבוקס.


לקויות דיבור והגיה שכיחות למדי בקרב אנשים עם מחלות נוירולוגיות ניווניות, אנשים שעברו תאונות, בקרב אנשים עם חך שסוע ובקרב אנשים עם מוגבלות. בקרב הקבוצה האחרונה התופעה שכיחה מאד בעיקר בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מורכבת. כלל, קשיי הדיבור מהווים מגבלה משמעותית בחיי היום יום, ויוצרים כשל תקשורתי משמעותי וחסם בפני תהליך השילוב בקהילה.



לקויות הדיבור בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מצריכות טיפול מתמשך, אבל לרוב אינן מקבלות את מלוא תשומת הלב. הסיבות לכך קשורות בשיתוף הפעולה החלקי של המטופלים, לצד צורך בתרגול רב ומתסכל. כמוכן קיימת תפיסה שבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מיצו את יכולת הלמידה שלהם ולכן הטיפול לא יביא תועלת, ושהקושי בהפקת הדיבור הוא חלק מהלקות.


המחקר שבוצע בעמותת עמיחי על ידי ד"ר מיכל איכט, קלינאית תקשורת מאוניברסיטת אריאל, איסטו, אומן ביטבוקס וממקימי מופע הווקאל פיפל ונופר בן דוד, קלינאית התקשורת הראשית בעמותה ביקש לבדוק לראשונה שיטת טיפול חדשה בלקויות דיבור והגיה. ד"ר איכט ואיסאטו פיתחו את שיטת Beatalk, שבבסיסה עומד השימוש בצלילים ובמקצבי ביטבוקס. השיטה מאפשרת לימוד ותרגול קבוצתי ללא צורך בציוד ובעזרים מיוחדים, ולכך יש כמובן גם יתרון כלכלי על פני השימוש בטכניקות טיפול פרטניות.




מטרת המחקר הייתה לבדוק את יעילותה של תכנית התערבות קבוצתית קצרה המבוססת על תרגול "ביטבוקסינג" ייחודי זה, בשיפור מובנות הדיבור והגייה של מבוגרים-צעירים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.

במחקר השתתפו 12 מבוגרים-צעירים (בגילאי 18-30 שנים), עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחומרה בינונית. כל המשתתפים היו בעלי מובנות דיבור נמוכה עקב לקויות היגוי ודיבור שהיו חברים קבועים במרכז היום הטיפולי-סיעודי של עמותת "עמיחי". המשתתפים חולקו לשתי קבוצות: קבוצה אחת שימשה כקבוצת מחקר, ולה ניתנו שישה מפגשים טיפוליים המבוססים על תרגול צלילי ביטבוקס. הקבוצה השניה שימשה כקבוצת הביקורת, וחבריה נהנו משישה מפגשים טיפוליים בשיטות טיפול מסורתיות ( בסיום גם קבוצה זו נהנתה משישה מפגשים טיפוליים בסגנון הביטבוקס כדי שגם הם יזכו מיתרונותיה). חברי שתי הקבוצות נבחנו על פי מדדים כמותיים ואיכותניים של היגוי, קול ומובנות דיבור לפני ואחרי ההשתתפות בקבוצה הטיפולית.

ממצאי המחקר הצביעו על שיפור משמעותי במדדי קול (עוצמה ממוצעת, HNR) ומובנות (הערכת שופטים) בעיקר בקבוצות הביטבוקס, ותומכים בשימוש בשיטה זו ככלי טיפולי יעיל. ניתן להתרשם מהמחקר המלא וממצאיו בלינק המצורף.


279 צפיות0 תגובות
bottom of page