top of page

אגודת הידידים של עמיחי

אגודת הידידים של עמותת עמיחי פועלת לצד העמותה ומלווה אותה בגיוס משאבים, תמיכה ציבורית ומימוש חזונה.

תפקיד האגודה הוא לסייע בשילוב הקהילה העסקית והחברתית בפעילות העמותה וגיוס משאבים לפיתוח שירותים לבעלי צרכים מיוחדים.

להיות חלק מאגודת הידידים, פירושו לקחת חלק אישי בעיצוב פני החברה בה אנו רוצים לחיות בשוויון עם השוני.

האגודה עוסקת בשני היבטים:

"גיוס תדמיתי” – גיוס ושילוב מעגלי תמיכה ציבוריים ועסקיים

"גיוס חומרי”- גיוס כספים להשקעה בפעילויות השוטפות ופיתוחן והקמת תשתית בעבורן.

אפיקי פעילות:
 • גיוס משאבים עבור קיום פעילות רבגונית ומקצועית למקבלי השירות של עמיחי, פיתוח התשתית הפיזית ופרויקטים מיוחדים

 • גיוס חברים וידידים לפעילות הציבורית של העמותה לצורך פתיחת דלתות ולבבות בקרב אנשי מפתח בציבור

 • קיום אירועים ומפגשים המעמיקים את הקשר ההדדי בין העמותה לבין הקהילה, מקדמים את חזון השילוב בקהילה ומחזקים את הקשר בין העמותה לבין תורמיה וידידיה.

 • אירועי התרמה לגיוס תרומות לפרויקטים מיוחדים

 • טיפול בתורמים  שמירת קשר ושילוב התורמים בפעילות ואירועים מרכזיים בעמותה.

הלכה למעשה:
הצוות המוביל של אגודת הידידים מתכנס אחת לרבעון בבית עמיחי.

איך תוכלו לעזור לנו?

קשרים אישיים:
 • פתיחת דלתות ולבבות - אתם ודאי מכירים מישהו שיכול להיות לנו לעזר בעשייה או בתרומה...

 • הזמינו אנשי קשר שלכם לביקור חוויתי בעמיחי. אין טוב ממראה עיניים!

 • הצטרפו לאגודת הידידים ועזרו לנו לגייס חברים חדשים

 • חישבו לרגע, האם אתם מכירים אנשים שהנושא קרוב לליבם ?

סיוע באירועים
 • האם תסכימו לערוך בביתכם אירוע התרמה לטובת העמותה?

 • האם תוכלו לגייס מוזמנים לאירועים, תוכלו למכור כרטיסים לאירועי העמותה השונים?

 • האם תסכימו להרצות באירועי התרמה שלנו?

 • האם בין אנשי הקשר שלכם אומן/אמנית שיסכימו להופיע בהתנדבות באירוע התרמה?

 • האם תסכימו לסייע בהפקת אירועים שונים של העמותה?

היו יצירתיים
 • חוגגים יומולדת בקרוב? עורכים חנוכת בית? מקיימים אירוע אחר? האם תסכימו לבקש תרומה לעמיחי במקום מתנה?

 • תרצו לתרום בשם הלקוחות שלכם לעמותה ולהעניק להם תעודת הוקרה?

 • האם קיימים מוצרים/שירותים שהעסק שלכם/החברה שבה אתם עובדים יכולים לתרום לנו?

 • עזרו לנו לשווק מוצרים – תוצרים של חברי עמיחי -  שי לחגים, שי לעובדים, מתנות לאירועים שונים

כסף קטן כסף גדול
 • חתמו על עיגול לטובה –בכל קניה בכרטיס האשראי שלך יעוגל סכום הקניה לשקל הקרוב ואותן אגורות ייתרמו לעמותה

 • תרמו כפי יכולתכם וברוחב ליבכם - תרומה לעמותת עמיחי מוכרת על פי סעיף 46 לפקודת המס

 • ניתן לתרום דרך אתר עמותת עמיחי, העברה בביט, העברה בנקאית, drove

 • לפרטים במשרדי העמותה 09-7430004

bottom of page