שילוב בקהילה

הפעילות הקהילתית בעמותת עמיחי היא מרכיב חשוב ומרכזי בעשייתה. פעילות זו מבטאת את חזון עמותת עמיחי הרואה חשיבות עליונה לשילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. לצורך כך, מתרכזת עמותת עמיחי בשני הממדים המשפיעים על תהליך השילוב: מחד, העמותה פועלת להקנות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית את הכלים הדרושים להם לתהליך השילוב. מאידך פועלת העמותה בקרב הקהילה באופן רציף ותהליכי לשינוי העמדות הקיימות כלפי אוכלוסייה זו.

עמותת עמיחי פועלת כחלק אינהרנטי מהקהילה שבתוכה היא חיה ומונחית על פי העיקרון של "עם הקהילה ולמען הקהילה". פעילות העמותה מגוונת, והיא מוכרת, מוערכת ושזורה במארג החברתי הקיים באזור השרון והמרכז. עמותת עמיחי מקיימת רשת ענפה של קשרים עם ארגונים חברתיים שונים, עם חלקם היא מנהלת פרויקטים משותפים, חלקם מסייעים לעמותה בפעילותה, ואחרים נעזרים בידע ובפעילות הקיימת  של העמותה. בין הארגונים ניתן למצוא תנועות נוער, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים ועובדים מהמגזר העסקי מהמובילים בארץ.

עמותת עמיחי מאמינה כי לכל אדם היכולת לתת מעצמו ולתרום לקהילה. מתוך ראיה זו מקיימת עמותת עמיחי פעילות למען הקהילה המוכיחה פעם אחר פעם כי גם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יכולים לסייע באופן פעיל לקידום הקהילה.