top of page

התנדבות - מה יוצא לי מזה?

למרות שרבים מביעים רצון להתנדב, שיעורי ההתנדבות בארץ נמוכים משמעותית מהמקובל במדינות המערב. לכן, החלטנו לקבץ כמה נתונים המצביעים על יתרונות ההתנדבות, ולהוכיח שכדאי לך להתחיל להתנדב עוד היום.

לפני שנדבר על היתרונות קצת רקע כללי

רובנו כישראלים מסתובבים עם תפיסה מאד ברורה לגבי הערבות ההדדית שיש לנו זה לזה. כולנו גדלנו על מושגים כמו ״כל ישראל ערבים זה לזה״, אבל אם לרגע ננסה לבחון תפיסות אלה בעיניים אובייקטיביות ולהסתכל על  המספרים היבשים, נגלה סיפור מעט שונה. כשמסתכלים על השוואות בינלאומיות במדדי ההתנדבות (פורמלית ובלתי פורמלית) ברור שהיקף ההתנדבות בארץ נמוך משמעותית מהממוצע במרבית מדינות המערב; בעוד שאחוז המתנדבים בארץ עומד על כ20% בקנדה הוא עומד על 44%, בבריטניה על 46% ובשבדיה על 48%.

 

האמת היא שהבחירה לצאת ולסייע למישהו אחר אינה ברורה מאליה. כולנו טרודים בענייני היומיום, ובין כל המחויבויות שלנו יש קושי אמתי למצוא זמן שאותו ניתן להקדיש למען אנשים אחרים. ואכן סיבה זו (העדר זמן) מהווה מכשול עקרי בפני הגדלת מספר המתנדבים בארץ, ולסיבה הראשונה שאותה מציינים 73% מהאנשים שאינם מתנדבים כגורם המונע מהם להתנדב. הסיבה השניה שאותה מציינים כ- 50% מאלה שאינם מתנדבים היא העדר היכולת להתחייב למסגרת התנדבותית לאורך זמן. ואכן סיבה זו משקפת את השינוי שחל בשנים האחרונות בתחום ההתנדבות (בארץ ובשאר העולם), שבו חל גידול במספר המתנדבים, אך מספר השעות שהם מקדישים להתנדבות הולך ומצטמצם.

מתנדבים משפרים כישורים ורוכשים מיומנויות חדשות

אבל למרות כל הקשיים ואי הנוחות, קשה להתווכח עם העובדה שרבים בוחרים לתת מעצמם ולהתנדב בצורה כזו או אחרת. אז מה בעצם גורם להם להתנדב, ומה מניע אותם לפעולה? ברור שאין סיבה אחת ויחידה שגורמת לאנשים להתנדב, ושמדובר בשילוב של סיבות שחלקן אישיותיות, חלקן חברתיות, וחלקן סביבתיות. מהמחקרים בתחום ההתנדבות עולה שלצד הרצון הברור של המתנדבים לתרום לקהילה, רבים מהם חשים שההתנדבות מאפשרת להם ללמוד על נקודות העוצמה שלהם, ולפתח מיומנויות חדשות. מחקרים רבים הראו כיצד מתנדבים הצליחו לשכלל מיומנויות קיימות או לרכוש מיומנויות חדשות במסגרת ההתנדבות, ואלה סייעו להם רבות במקומות העבודה. ממחקרים בארץ מתנדבים דיווחו על שיפור במספר תחומים:

  • 66% דיווחו על שיפור במיומנויות הבין אישיות שלהם

  • 15% דיווחו על חיזוק או פיתוח מיומנויות של תקשורת

  • 19% דיווחו על פיתוח מיומנויות של ארגון וניהול פרויקטים

  • 12% דיווחו על צבירת ניסיון בעבודת צוות.

למתנדבים תוצאות טובות יותר במדדים של רווחה אישית ושל הון חברתי 

לאנשים מתנדבים יש גם תוצאות טובות יותר במדדים של רווחה אישית בהשוואה לאנשים שאינם מתנדבים. בעוד ש-42% אחוזים מהתנדבים מדווחים שהם מרוצים מאד מהחיים, רק 28% בקרב אלה שאינם מתנדבים מדווחים על כך. בנוסף, מתנדבים מדווחים גם על יכולת גבוהה יותר להתמודד עם בעיות; בעוד ש-78% מהמתנדבים חשים שביכולתם להתמודד לבד עם בעיות, בקרב הלא מתנדבים נתון זה עומד על 62% אחוזים בלבד.

גם במדדים של הון חברת יש פער בין המתנדבים ללא מתנדבים. כך למשל, בעוד שאחוז המתנדבים עם אמון בבני אדם עומד על 62%, בקרב הלא מתנדבים נתון זה עומד על 44% אחוזים בלבד. ובעוד ש-82%  מבין המתנדבים מדווחים על תחושת קהילתיות, בקרב הלא מתנדבים רק 55% דיווחו על תחושה זו.

היתרונות הגלומים למתנדב בולטים לעין, ועולים לאין שיעור על חסרונותיה. התרומה שיש להתנדבות על תחושת הביטחון העצמי, על הרווחה האישית ועל ההון החברתי היא משמעותית ביותר, ואנו דוחקים בכולכם לעשות מעשה ולהתנדב. מלאו את הפרטים בטופס שבתחתית העמוד, ונשמח לתת לכם מחווית ההתנדבות באופן אישי.  

הצטרפו עכשיו לצוות המתנדבים שלנו בהוד השרון, בכפר סבא ובפתח תקוה!

ניוזלטר עמיחי - להיות מעודכן, לקבל השראה ולבחור איך לעזור

אצלך פעם בשבוע

bottom of page