top of page
  • תמונת הסופר/תo59769

לא רק אוכל - רכישת מיומנויות מוטוריות לעצמאות ואיכות חיים


"מיומנויות מוטוריות וארגוניות לחיים עצמאיים" נשמע כמו דבר מורכב ללמידה, אך צוות היום של עמותת עמיחי מאמין כי בתרגול פשוט של פעולות יומיומיות ניתן להתקדם ולרכוש כישורים אלה  וכישורים נוספים.


 בפוסט  "תקשורת תומכת חלופית" סקרנו את אמצעי ההתקשרות החלופיים בה משתמשים אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לקידום עצמאותם ולשילובם בקהילה. אך כמובן שעצמאות ושילוב בקהילה קשורים ביכולות ומיומנויות רבות נוספות.


במרכז היום (כמו בשאר מסגרות העמותה) מושם דגש רב  על פיתוח ורכישה של מיומנויות המקדמות עצמאות ושילוב מירבי בקהילה. רכישת מיומנויות אלה ובהן מיומנויות מוטוריות וארגונית מתבצעת בין היתר על ידי תרגול יומיומי של פעולות בסיסיות.


כך הופך צוות מרכז היום כל פעילות בסיסית ויומיומית לתרגול של כישורים אישיים. הכנת ארוחת בוקר הופכת להתנסות חוויתית ומלמדת, שבה ההנחייה של הצוות מתחלפת אט אט בחיקוי ולבסוף בלמידה ובהטמעה. בחירת המנה, תהליך ההכנה וחלוקת המשימות בין חברי הקבוצה - כולם הופכים לתהליך לימודי מתמשך בדרך לעצמאות מירבית.  43 צפיות0 תגובות
bottom of page