top of page

מה אנחנו עושים?

עמותת עמיחי מפתחת ומממשת רצף שירותים משולבים בקהילה

לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לאורך כל מסלול חייהם, מינקות ועד זקנה.

המוטו שלנו- עקרון השילוב בקהילה

הגורם המשמעותי ביכולתו של אדם עם מוגבלות שכלית לחיות בקהילה היא מידת התמיכה והעזרה שהקהילה מאפשרת לו ולא מידת המוגבלות או היכולת השכלית שלו.

חברי הועד המנהל

ועד המנהל מורכב מהגרעין המייסד של הארגון, מאנשי עסקים ודמויות מפתח שנרתמו לעשייה. יחד הם מגבשים את אסטרטגיית ומדיניות הארגון ופועלים בהתנדבות מלאה.

New Doc 2018-11-05 16.29.53.jpg
אבי פרבר

י"ור ועד המנהל

בן שפס

חבר ועד המנהל וגזבר

רו"ח רעיה קידר

ועדת ביקורת - גוף מבקר

רו"ח יניב בעזה

מבקר פנים

ניצה גור-אריה

חברת ועד המנהל

הכירו את הצוות של עמותת עמיחי

 קרן שושן

מנכ"ל עמותת עמיחי

keren@amichai.org.il

יאיר עברי

סמנכ"ל עמותת עמיחי

yairi@amichai.org.il

מעיין אייזנברג-מור

מנהלת חטיבת התעסוקה

maayan@amichai.org.il

הילה גייר-לוי

מנהלת חטיבה צעירה

hilagl@amichai.org.il

אורית אבנרי

מנהלת משאבי אנוש

orit@amichai.org.il

PHOTO-2019-09-22-17-57-23_edited.jpg
13466147_10210235178662474_8354828305615
נועה גוטליב זיגדון

מנהלת מערך דיור

noa@amichai.org.il

נווה פסח

רכזת שינשינים ובנות שירות

naveh@amichai.org.il

לילי זילברגלייט

מנהלת חשבונות

lili@amichai.org.il

שגית אדלמן

מנהלת משרד

sagit@amichai.org.il

השותפים שלנו לדרך

bottom of page