top of page
AMICHAI LOGO NEW 2020.png

בית קפה וספרייה קהילתיים, חוגים משולבים שיתופי פעולה חברתיים ועוד.

AMICHAI LOGO NEW 2020.png

רצף שירותים מינקות ועד זקנה בכל תחומי החיים, פנאי דיור ותעסוקה.

AMICHAI LOGO NEW 2020.png

עמותת עמיחי דוגלת בשילוב

של השונה בתוך החברה והקהילה.

חושבים וחושבות על שנת שירות?

facebook - short (1).png
PHOTO-2018-06-27-18-13-25.jpg
תורמים לעוד11.jpg
bottom of page