top of page
AMICHAI LOGO NEW 2020.png

בית קפה וספרייה קהילתיים, חוגים משולבים, שיתופי פעולה חברתיים ועוד

AMICHAI LOGO NEW 2020.png

רצף שירותים, מינקות ועד זקנה, בכל תחומי החיים: פנאי דיור ותעסוקה

AMICHAI LOGO NEW 2020.png

עמותת עמיחי דוגלת בשילוב

של השונה בתוך החברה והקהילה

חושבים וחושבות על שנת שירות ושירות לאומי?

עמותת עמיחי עושים דיו באוויר
תמונה מטיול בשטח עמותת עמיחי
עמותת עמיחי מישהו עושה לייק למצלמה
bottom of page