top of page

 אם יצאתם בתחושה של אכזבה אנחנו מצטערים, ונשמח לשלוח פיצוי קטן! 

בחרו באופציה המועדפת מהאפשרויות מטה, וצרפו במייל חוזר ל guyd@amichai.org.il את בחירתכם את שם המשתתף בסדנה, טלפון ליצירת קשר וכתובת למשלוח.

מדבקות לספרים ולמחברות

מסר של אהבה בכריך

מדבקות בית ספר למתבגרים

*כל המוצרים מיוצרים ע"י אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במרכזי התעסוקה של עמותת עמיחי

bottom of page