top of page
  • תמונת הסופר/תo59769

במרכז שילוב עמיחי כמודל לימודי לקורסים אקדמאים


במהלך השבוע שעבר התארחו במרכז שילוב עמיחי שלוש קבוצות סטודנטים מפקולטות אקדמאיות שונות ברחבי הארץ.


כ-30 מתלמידי הקורס "גוף, מקום ומה שביניהם" הנלמד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון התארחו ביום רביעי האחרון במרכז שילוב עמיחי, אשר נבחר לשמש לקורס זה מודל למסגרת יומית בקהילה המעניק שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. הסטודנטים ערכו היכרות עם המקום, האוכלוסייה והצוות המקצועי וקיבלו הסברים על עקרונות התכנון והדגשים הדרושים לאוכלוסייה זו.

הקורס מועבר על ידי האדריכל אלון זהר, בשיתוף ובתמיכה של קרן של"ם ומטרתו היא להעניק לסטודנטים לאדריכלות היכרות תיאורטית עם עולם התוכן של סביבות מקדמות בריאות בכלל, וידע קונקרטי אודות אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בפרט. באמצעות הידע אליו נחשפים הסטודנטים בקורס, הם מפתחים ורוכשים כלים חדשים לקריאה, לניתוח ולתכנון סביבות מקדמות בריאות. הקורס חושף את הסטודנטים לאדריכלות לעולמם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כאשר מושם דגש על האתגרים המורכבים הכרוכים בתכנון חלל ומרחב עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

בנוסף, הגיעו לסיור בבית עמיחי בשבוע שעבר גם קבוצת סטודנטים לחינוך מיוחד מסמינר הקיבוצים וקבוצת סטודנטים לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת אריאל. מטרת הביקורים היא להציג בפני בעלי המקצוע העתידיים בשוק את תפיסת העמותה הנותנת אמון במקבלי השירותים, ובכך שאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ראויים לקבל שירותים מפתחים ומקדמים בזכות ולא בחסד.


46 צפיות0 תגובות
bottom of page