top of page

ספריית הילדים של עמותת עמיחי

ספריית הילדים בעמיחי הוקמה כפרויקט קהילתי ושמה לה למטרה לשלב את הקהילה בפעילויות בבית עמיחי, לצד הפעילות השוטפת. הנחת העבודה היא שהטמעת התחושה כי בית עמיחי הוא מרכז פעילות לילדי השכונה וגם לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, תביא לשינוי עמדות החברה, לגבי אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית.

הספרייה הוקמה בשיתוף עמותת עמיחי והמחלקה לקשרי קהילה והתנדבות בעיריית הוד השרון ומופעלת בעזרת תלמידים מתנדבים מכיתה ח' נחשון בחטיבת הראשונים, אשר מפעילים את המקום, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, רביעי וחמישי בין השעות 16:30-18:30

bottom of page