top of page
  • תמונת הסופר/תo59769

ביקור של ח״כ יצחק (בוז׳י) הרצוג, ידיד העמותה, ויו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן וצוותו


בתאריך 12.9 נערך בבית עמיחי, מרכז רב שירותים בקהילה ייחודי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ביקור של ח״כ יצחק (בוז׳י) הרצוג, ידיד העמותה, ויו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן וצוותובפגישה הוצגה לאורחים סקירה מקיפה של ההיסטוריה, החזון והעקרונות עליהם מושתתת עבודת עמותת עמיחי לאורך השנים ונערך סיור בכלל הפעיליות המתקיימות בבית עמיחי

נערכה שיחה הממונה בהסתדרות על העסקת אנשים עם מוגבלויות ונדונו תכניות השילוב והתעסוקה עמיחי המבוססות על מדיניות האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית של משרד הרווחה. אנו מבקשים להודות לח"כ יצחק הרצוג שיזם את הביקור ותרם להצלחתו


38 צפיות0 תגובות
bottom of page