top of page
AMICHAI LOGO NEW 2020.png

בית קפה וספרייה קהילתיים, חוגים משולבים, שיתופי פעולה חברתיים ועוד

AMICHAI LOGO NEW 2020.png

רצף שירותים, מינקות ועד זקנה, בכל תחומי החיים: פנאי דיור ותעסוקה

AMICHAI LOGO NEW 2020.png

עמותת עמיחי דוגלת בשילוב

של השונה בתוך החברה והקהילה

חושבים וחושבות על שנת שירות ושירות לאומי?

facebook - short (1).png
PHOTO-2018-06-27-18-13-25.jpg
תורמים לעוד11.jpg
bottom of page